تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی

علل، علائم، تشخیص و درمان تنگی کانال نخاعی چیست؟ تنگی کانال نخاعی باریک شدن کانال نخاعی یا سوراخ های عصبی است. هر استخوان در ستون مهره...