شکستگی باز

شکستگی های باز استخوان

علل، علائم، تشخیص و درمان شکستگی باز استخوان و یا شکستگی مرکب چیست؟ شکستگی باز استخوان که به نام شکستگی های مرکب نیز شناخته می...