انتفال تاندون

همه چیز در مورد جراحی انتقال تاندون

جراحی انتقال تاندون انتقال تاندون (Tendon transfer) یک روش جراحی است که شامل جابجایی تاندون از یک محل به محل دیگر در بدن است. این...