سوالاتی که باید قبل از جراحی، از پزشک بپرسید!

 راهنمای جامع سوالات کلیدی که باید قبل از جراحی از پزشک بپرسید آماده شدن برای جراحی یک گام مهم است و جمع آوری اطلاعات جامع...
مقدمه ای جامع جراحی اپیفیزیودز چیست؟ جراحی اپیفیزیودز، که به عنوان برداشتن نوار فیزیال یا جراحی صفحه رشد نیز شناخته می شود، یک روش پزشکی...
جراحی انتقال تاندون انتقال تاندون (Tendon transfer) یک روش جراحی است که شامل جابجایی تاندون از یک محل به محل دیگر در بدن است. این...