ساختار مفصل مصنوعی لگن و نحوه عملکرد آن

ساختار مفصل مصنوعی لگن و نحوه عملکرد آن

  مفصل مصنوعی لگن، یا پروتز لگن یک دستگاه پزشکی پیچیده است که برای جراحی تعویض مفصل لگن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه به...